Nyckelfärdiga projekt och konsulttjänster


Förstudie

Kodteknik hjälper ditt företag med förstudie och utredning av projekt. Det kan vara att stödja ledningen för ert företag i beslut gällande investeringar i IT-system eller planering av projekt med implementationsförlag, kostnadsestimat, projektplaner och med mera.

Implementation

Här erbjuder vi tjänster inom både programmering, systemledning och teamledning. Vi arbetar i moderna utvecklingsverktyg och tekniker, arbetsprocessen är ofta SCRUM med testdriven utveckling.

Acceptans

När delarna av systemet är testade och fungerar byggs hela lösningen upp del för del och funktionalitet testas på systemnivå. Innan programmet, appen eller tjänsten är slutlevererad testas lösningen av kunden och godkänns.

Drift och underhåll

Kodteknik erbjuder kunder drift och underhåll på både mjukvara vi själva utvecklat och olika andra lösningar. Andra lösningar är open source webb lösningar där ni som kund har specifika önskemål och Kodteknik hjälper till att anpassa och få igång tjänsten, exempel på sådana system är ärendehanteringsystem, CRM system och projektverktyg.

Konsulttjänster i världsklass


Kodteknik har över 20 års erfarenhet av att utveckla mjukvara. Vi strävar alltid efter att överträffa de förväntingar du som kund har på oss som leverantör, vare sig det är en hel produkt eller delar av en lösning. Vårt mål är att ha en levande och öppen dialog med dig som kund. Vi kartlägger tillsammans era behov och förväntningar med slutkunden i åtanke. Kodteknik arbetar med både små och stora uppdrag inom olika brancher.

Snabba resultat


Vi erbjuder konsulter inom rådgivning, ledning, systemutvecklng och kvalitetssäkring. En konsult från Kodteknik kan snabbt gå in som del av kundens utvecklingsteam. Vi har bland annat erfarenhet från att arbeta som designer, systemutvecklare, SCRUM-master, specialister med mera i kunders utvecklingsprojekt. En professionell konsult från Kodteknik bidrar med god stämning och delar med sig av kunskap i gruppen.

Områden

  • Webbappar / Webbapplikationer
  • Webb-api och webbservice
  • Distribuerade system
  • Databaser
  • Inbyggda system
  • Kommunikationsprotokoll
  • Mobilanpassningar
Kickstarta ditt projekt