Utveckling-old

Utveckling

Kodteknik erbjuder tjänster inom utveckling av mjukvara med fokus på konstruktion och projektledning. Vi är specialister inom ASP.NET C#, JavaEE,  PHP och C/C++. Allt ifrån förstudie till sluttest. Vi erbjuder att som konsulter arbeta i roller i kundens projekt eller att Kodteknik tar helhetsåtagande för projekt. Vi har lång erfarenhet av olika open source lösningar.

Agila metoder

Vi arbetar agilt och resultatorienterat. Arbetet planeras efter hur lösningen byggs upp på bästa sätt – med avseende på tid, kostnad, kvalitet och funktionalitet.

Vi använder agila/iterativa metoder som tex SCRUM, Kanban och anpassat inkrementellt utifrån kundens projektvana och behov.

Kompetenser

Språk

 • C#
 • Java
 • PHP
 • C & C++
 • SQL
 • Shell scripts
 • Javascript

Miljöer

 • ASP.NET MVC/Razor och Webforms
 • JavaEE
 • JavaSE
 • PHP
 • Linux och Inbyggda system
 • Integrationer