Effektivisera

Med digitalisering menar vi att datorisera och/eller effektivisera sådant som görs manuellt eller med mjukvara.

Vi erbjuder

  • Stöd och implementation av processer så som ärendehantering, projektledning, arbetsledning med mera.
  • Automatisering av manuella processer, t.ex. ansökningshandlingar,  inläsning av data och annat.
  • Integrationer mellan system, t.ex. integrationer med hjälp av webbservice, XML, csv-filer, Excel och andra tekniker.
  • Installation och anpassningar av Open Source lösningar.
  • Skräddarsydda system för specifika behov.
  • IT support, support och underhåll av företagets datorer, t.ex. pc eller laptop, och servrar.