Webb API

Kodteknik utvecklar REST API åt kund inom handel. APIet använder ASP.NET och Swagger, med APIet kommer integratörer kunna bygga hela lösningar för butiker och butikers kringsystem.