Java OaM

Kodteknik har tecknat avtal om uppdrag för utveckling av OaM produkt i Java.