Java EE

Kodteknik har fått uppdrag inom Java EE utveckling i carrier grade system.


E-handel

Kodteknik säljer omfattande utvecklingsuppdrag inom e-handel, integration och webb. Os-commerce, PHP, Java och C# används.Platformen är en distribuerad linuxplattform.


Java OaM

Kodteknik har tecknat avtal om uppdrag för utveckling av OaM produkt i Java.


Java och XML

Kodteknik säljer större konsultuppdrag inom webb, Java, J2EE och XML i carrier grade system.