Garantiportal

Kodteknik har fått i uppdrag att utveckla portal för hantering av garantier för fordon. Systemet gör i ASP.NET MVC och kommer levereras under 2015.


Webbaserat servicesystem

Kodteknik har fått förtroendet att utveckla ett webbaserat servicesystem åt en av landets ledande leverantörer av kassasystem. Tekniken som används är .NET C#.


Lagerhantering

Kodteknik har tecknat utvecklingsavtal för vidareutveckling av webb-baserat system inom lagerhantering och kassasytem.


Webb och C++

Kodteknik tar order inom Webb/C++ utveckling och team-ledning.