Betalning via webb

Kodteknik utvecklar webb app för kund att erbjuda sina kunder kortbetalning via webben.


Webb API

Kodteknik utvecklar REST API åt kund inom handel. APIet använder ASP.NET och Swagger, med APIet kommer integratörer kunna bygga hela lösningar för butiker och butikers kringsystem.


Utveckling av verksamhetssystem

Kodteknik utvecklar ett verksamhetssystem för modernt och digitalt bolag inom revison. Systemet blir helt webb-baserat och drivs i en molntjänst. Systemet ger stöd åt digitalerisering av processer med effektiva verktyg.


Garantiportal

Kodteknik har fått i uppdrag att utveckla portal för hantering av garantier för fordon. Systemet gör i ASP.NET MVC och kommer levereras under 2015.


Webbaserat servicesystem

Kodteknik har fått förtroendet att utveckla ett webbaserat servicesystem åt en av landets ledande leverantörer av kassasystem. Tekniken som används är .NET C#.


Lagerhantering

Kodteknik har tecknat utvecklingsavtal för vidareutveckling av webb-baserat system inom lagerhantering och kassasytem.


Webb och C++

Kodteknik tar order inom Webb/C++ utveckling och team-ledning.