Utveckling av bokningssystem

Kodteknik är med och utvecklar webb-baserat flexibelt bokningssystem där vi gör systemdesign, teknisk ledning och implementation.