Projektledning

Kodteknik har tagit order att projektleda framtagandet av ett webbsystem.