Digitalisering av ärendehantering

Kodteknik hjälper ett av Sveriges ledande inredningsföretag att digitalisera sin ärendehantering. Vi är även med och implementerar processen i organisationen, kul tycker vi!