Databaskluster

Kodteknik hjälper ledande företag i sin branch med att skapa klustrad databas med georedundans. Oavsett när avbrott sker kan data återskapas på sekundnivå. Kontakta Kodteknik om ni behöver hjälp att säkra er data.