Integritetspolicy

Kodteknik värnar om sina kunders integritet.
Vi lämnar inte ut information om våra kunder utan medgivande.

Kodteknik lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part utan att vi först uttryckligen fått tillåtelse.

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att se statistik över hur många besökare sidan har och vilka sidor kunder surfar till, där spårar inte Kodteknik personer i sig.

Kodteknik har Facebook och Google+, där kontaktar vi inte personer utan använder de tjänsterna som del i marknadsföring.

Vill du veta vilka personuppgifter Kodteknik har om dig? Kontakta oss och be om utdrag.

Om du vill att vi tar bort alla personuppgifter om dig så kontakta oss och be om det.