Supportsystem

Kodteknik hjälper en generalagent av fordon att få en ännu kundvänligare support!


Garantiportal

Kodteknik har fått i uppdrag att utveckla portal för hantering av garantier för fordon. Systemet gör i ASP.NET MVC och kommer levereras under 2015.


Webbaserat servicesystem

Kodteknik har fått förtroendet att utveckla ett webbaserat servicesystem åt en av landets ledande leverantörer av kassasystem. Tekniken som används är .NET C#.


SCRUM

Kodteknik får ökad förtroende och kommer ha en scrummaster ute hos kundens utvecklingsteam.


Java EE

Kodteknik har fått uppdrag inom Java EE utveckling i carrier grade system.


Lagerhantering

Kodteknik har tecknat utvecklingsavtal för vidareutveckling av webb-baserat system inom lagerhantering och kassasytem.


E-handel

Kodteknik säljer omfattande utvecklingsuppdrag inom e-handel, integration och webb. Os-commerce, PHP, Java och C# används.Platformen är en distribuerad linuxplattform.


Java OaM

Kodteknik har tecknat avtal om uppdrag för utveckling av OaM produkt i Java.


Java och XML

Kodteknik säljer större konsultuppdrag inom webb, Java, J2EE och XML i carrier grade system.


Webb och C++

Kodteknik tar order inom Webb/C++ utveckling och team-ledning.