Säkerhet med VPN

Kodteknik hjälper kund att säkra upp verksamhetens IT-system. Med hjälp av ett VPN som görs flexibelt och anpassat stängs kundens interna system och administrativa gränssnitt in bakom ett eget nätverk. Lösningen bygger på en open source lösning som ger stor flexibilitet och är robust.


Utveckling av bokningssystem

Kodteknik är med och utvecklar webb-baserat flexibelt bokningssystem där vi gör systemdesign, teknisk ledning och implementation.


Databaskluster

Kodteknik hjälper ledande företag i sin branch med att skapa klustrad databas med georedundans. Oavsett när avbrott sker kan data återskapas på sekundnivå. Kontakta Kodteknik om ni behöver hjälp att säkra er data.


Betalning via webb

Kodteknik utvecklar webb app för kund att erbjuda sina kunder kortbetalning via webben.


Webb API

Kodteknik utvecklar REST API åt kund inom handel. APIet använder ASP.NET och Swagger, med APIet kommer integratörer kunna bygga hela lösningar för butiker och butikers kringsystem.


Utveckling av verksamhetssystem

Kodteknik utvecklar ett verksamhetssystem för modernt och digitalt bolag inom revison. Systemet blir helt webb-baserat och drivs i en molntjänst. Systemet ger stöd åt digitalerisering av processer med effektiva verktyg.


Ny webb för Swedknife

Kodteknik har levererat ny hemsida för Swedknife på swedknife.se. Sidan är baserad på Wordpress.


Nytt uppdrag för vidareutveckling av kundportal

Kodteknik får förnyat förtroende att vidareutveckla kundportal för hantering av fordon. Utvecklingen sker i Microsofts platform och verktyg, programmering i C# och Javascript.


Statistik med export

Kodteknik har fått konsultuppdrag att vidareutveckla kundens ärendehanteringssystem med statistik, stöd för valutor , växelkurser med mera all statistik skall kunna exporteras till excel. Detta för att effektivisera kundens hantering och genom statistik ge företagets ledning beslutsunderlag.……


Ny hemsida för We Audit

Kodteknik har fått uppdraget att ta fram en ny hemsida för We Audit, en av Sveriges mest moderna revisionsbyråer. Sidan är byggd i Wordpress. We Audit startsida